Atelier Storm

Listen

Zijn wij mensen niet gewoon ook dieren? Regelmatig nemen we voetstoots aan wat een op macht beluste leider ons wijsmaakt. Misschien kunnen we beter wat meer naar de dieren luisteren, die zijn zo dom nog niet.

Digitaal geschilderd (Acrylglas 80 x 60)    € 250,

Aren’t we humans just animals too? We regularly assume what a megalomaniac leader tells us. Maybe we ought to listen to the animals a bit more, they are wiser than we think.