Atelier Storm

Respect

Zonder het zelfs maar te merken wordt door ons met één voetstap regelmatig een mier of ander levend wezen vermorzeld. Hoe zou het zijn als de rollen omgekeerd waren? Hoe groot zijn wij overigens in het hele universum?

Digitaal geschilderd (Acrylglas 80 x 60)    € 250,-

Without even noticing it, we regularly crush an ant or other living creature with one footstep. What would it be like if the roles were reversed? Incidentally, how big are we in the entire universe?