Atelier Storm

Windmills

Windmills

In de Noordzee leven zo’n 300.000 bruinvissen. Zij navigeren op geluid.  Als het even tegenzit, wordt straks een kwart van de Noordzee volgebouwd met windmolens. Het heien van al die palen geeft onder water een enorme herrie, die tot wel 100 km verderop te horen is. We weten niet hoeveel bruinvissen nu al  doof zijn, de weg kwijt of zelfs nooit meer goed zullen kunnen navigeren. We weten ook niet hoeveel vogels er zullen sterven door de wieken van al die molens.

Digitaal geschilderd (Acrylglas 80 x 60)    € 250,

About 300,000 porpoises live in the North Sea. They navigate by sound. If we’re not careful, a quarter of the North Sea will soon be built up with wind turbines. Driving all those piles creates a terrible noise underwater, which can be heard up to 100 km away. We do not know how many porpoises are already deaf, lost or will never be able to navigate properly again. We also don’t know how many birds will die from the blades of all those turbines.